top of page
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA.jpg
PROGRAM EDYUKACYJNY TŁO.jpg

Zatrudniamy w pełni wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i specjalistów realizujących podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, poprzez codzienne zajęcia edukacyjne - dywanowe oraz stolikowe, a także podczas każdej swobodnej aktywności dzieci w trakcie pobytu w placówce. 

 

W czasie zajęć edukacyjnych  organizowanych w przedszkolu dziecko powinno nabyć takie umiejętności poznawcze, które pozwolą mu na efektywną naukę na następnym etapie edukacyjnym, między innymi: umiejętność rozumienia świata i zjawisk, następstwa czasu, określanie kierunków, klasyfikowanie, eksperymentowanie, szacowanie, wyrażanie się poprzez ekspresję twórczą, rozpoznawanie liter alfabetu oraz cyfr, odczytywanie krótkich wyrazów. 

 

Nasi nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne korzystając z takich metod edukacyjnych jak Metoda Dobrego Startu, Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki Batii Strauss oraz nowoczesnych metod nauki czytania i pisania. 

bottom of page