top of page
Edukacja artystyczna
EDUKACJA ARTYSTYCZNA PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PRZYJACIEL WARSZAWA WAWER

Edukacja artystyczna to nie tylko jakościowe i miłe spędzanie czasu, ale także rozwijanie zainteresowań, zdolności, cech osobowościowych, poczucia sprawczości i własnej wartości.

W naszym przedszkolu wspieramy naturalną potrzebę eksperymentowania ze sztuką poprzez aranżowanie środowiska w sposób pozwalający na naturalne doświadczanie i rozwijanie kreatywności, ale również zorganizowane zajęcia i warsztaty twórcze. Zatrudniamy nauczyciela plastyka - arteterapeutę, dbającego o jakość edukacji artystycznej oraz nauczycieli posiadających certyfikację i uprawnienia do prowadzenia zajęć takich jak: Sensoplastyka, Trening Kreatywnego Wspierania Rozwoju czy Plastyki Ekspresywnej. 

 Warsztaty Artystyczno - Plastyczne 

Organizujemy cykliczne warsztaty kreatywne ze specjalistą - nauczycielem plastykiem, arteterapeutą, w ramach czesnego - raz w tygodniu. Podczas naszych autorskich warsztatów dzieci poznają różne techniki plastyczne i aktywnie uczestniczą w procesie twórczym. 

 

Co robimy na warsztatach? 

Poznajemy różne techniki plastyczne i kreatywne oraz tworzymy własne dzieła sztuki. Malujemy na płótnach, szkle, małych i dużych formatach, tworzymy grafiki, wyklejamy, modelujemy, tworzymy obrazy z kwiatów i wiele innych - wyobraźnia nie ma ograniczeń! 

 Sensoplastyka® 

 

Zatrudniamy certyfikowanych trenerów zajęć Sensoplastyka®. Prowadzimy cykliczne zajęcia w ramach czesnego! 

Korzystamy z naturalnych składników i materiałów. Tworzymy nieskrępowaną przestrzeń do eksperymentowania, doświadczania sensorycznego oraz rozwijania kreatywności. 

 

Zajęcia Sensoplastyka® rozwijają takie kompetencje jak: samoświadomość, decyzyjność, współpraca, kreatywność, konsekwencja i elastyczność w działaniu, silną motywację wewnętrzną, autorefleksyjność, aktywność, innowacyjność, wiarę we własne możliwości.

 Zajęcia muzyczne 

 

W ramach czesnego organizujemy zajęcia rytmizujące ze specjalistą - raz w tygodniu. 

Dodatkowo, na co dzień, pracujemy korzystając z Metody Aktywnego Słuchania Muzyki Batti Strauss. 

 

Metoda Batti Strauss to połączenie słuchania muzyki, zwłaszcza poważnej, z różnymi formami aktywności podejmowanymi przez dziecko: zabawy rytmiczno - ruchowe, gra na instrumentach, opowieści ruchowe, melorecytacja czy śpiew. 

 Dziecięce przedstawienia teatralne 

 

Od lat, z powodzeniem, organizujemy jakościowe przedstawienia przedszkolne. Naszym atutem jest tworzenie autorskich scenariuszy, choreografii oraz scenografii. Każdy nasz projekt to nie tylko efekt końcowy w postaci świetnego spektaklu, ale przede wszystkim poprzedzające go próby w postaci warsztatów, które są dla wszystkich świetną zabawą!

 Konkursy i projekty 

 

Jako przedszkole artystyczne bierzemy udział w konkursach i projektach kreatywnych, zarówno lokalnych, krajowych jak i międzynarodowych - z sukcesami! Dzieci z Przyjaciela wielokrotnie były laureatami konkursów plastycznych, również tych Międzynarodowych! 

Oprócz zaplanowanych i cyklicznych zajęć warsztatowych ważnym elementem naszej pracy jest kreatywne i nieszablonowe działanie na co dzień - również podczas czasu wolnego i sytuacji nieformalnych. Wspieramy, motywujemy, jesteśmy zawsze z dziećmi. Nie nudzimy się!