top of page
PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE WAWER
INTEGRACJA TŁO.jpg

Od wielu lat, z sukcesami, prowadzimy  multispecjalistyczną i efektywną terapię dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynikające z zaburzeń rozwojowych oraz niepełnosprawności. Zatrudniamy specjalistów takich jak: psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI, fizjoterapeuta, logopeda oraz neurologopeda. 


W każdej grupie przedszkolnej pracuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel wspomagający oraz pomoc nauczyciela.

 

Zajęcia specjalistyczne realizowane w naszej placówce:

• Terapia psychologiczno - pedagogiczna
• Logopedia i neurologopedia
• Fizjoterapia
• Integracja Sensoryczna - SI
• Terapia ręki
• Trening Umiejętności Społecznych.   

 
*Zajęcia dodatkowe, ze specjalistami, przysługują dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli wynika to z zaleceń w IPET, w ramach czesnego.

bottom of page