top of page
ZAJECIA DODATKOWE PRZEDSZKOLE PRZYJACIEL
ZAJECIA DODATKOWE TŁO.jpg
ZAJECIA DODATKOWE TŁO.jpg


• Język angielski - trzy razy w tygodniu.
• Zajęcia muzyczne: rytmika. 
• Zajęcia sportowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 
• Warsztaty artystyczno - plastyczne

• Sensoplastyka
• Podstawowa opieka specjalistów (obserwacje i badania przesiewowe).
 


• Zajęcia taneczne

• Logopedia i neurologopedia
• Fizjoterapia
• Integracja Sensoryczna - SI
• Terapia ręki
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - terapia pedagogiczna
• Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne z wykorzystaniem elementów Treningu Umiejętności Społecznych.

 


*Zajęcia dodatkowe, ze specjalistami, przysługują dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli wynika to z zaleceń w IPET, w ramach czesnego! 
 
*Wszystkie zajęcia prowadzone są przez naszą wykwalifikowaną kadrę bądź przez doświadczonych specjalistów z zewnątrz.

W ramach czesnego: 


Zajęcia dodatkowe*: 

bottom of page